SSH Departmanı

Satış sonrası Hİzmetler

BOREAS SSH Satış Sonrası Hizmetler Departmanı direkt ulaşılabilen tek bir telefon numarası üzerinden (0850 622 62 72) müşterilerimizin ihtiyaç duyabileceği tüm Satış sonrası hizmetleri vermektedir.

Taleplerin etkin bir şekilde kontrol ve denetimi, müşteri hizmet kalitesinin BOREAS metrik sistemine (KPR) bağlanarak ölçümü bu sistem sayesinde mümkün olmaktadır.

SSH Departmanını AraSSH SİSTEMİNE BAĞLI VERİLEN HİZMETLER

 • Satış sonrası her türlü teknik ve ticari bilgilendirmeler,
 • Satış sonrası ürün ve hizmetlerde istenilen revizyon ve düzeltme talepleri,
 • Montaj ve kuruluma ait mekanik, elektrik ve otomasyon sistemlerine ait teknik bilgilendirmeler,
 • Teknik – Ticari Toplantı talepleri,
 • Süpervizör talepleri*,
 • İşletmeye alma raporlaması ve Garanti süresinin başlatılması ve bilgilendirmeleri,
 • İşletmeye alma sonrası test ve ölçüm hizmetleri*,
 • Garanti süresi içerisinde ki tüm servis ve arıza talep bilgilendirmeleri,
 • Açılmış arıza ve servis taleplerinin sorgulaması ve takibi,
 • Yedek parça Taleplerinin değerlendirilmesi*,
 • Bakım taleplerinin yapılması*,

*: Sözleşmeler kapsamında yer almayan tanımlı bazı hizmetler ücrete tabi olabilir.

Satış sonrası sözleşmeler kapsamında verilecek tüm hizmetlerin tek bir telefona bağlı ortak bir iletişim sistemi üzerinden verilmesinin temel sebebi müşteri hizmet kalitesinin yükseltilmesidir.
SİSTEM ŞU AŞAMALARDAN GEÇİRİLİR

1. Taleplerin Call Center üzerinden alınmasına müteakip her bir talep için Kayıt No verilerek BOREAS ERP sistemi üzerinden kayıt açılmaktadır. Açılan kayıt karşılığı Talep içeriği kategorize edilerek ilgili Departman Sorumlusu, Departman Müdürü, Departman Yöneticisi ve Sistem Yöneticisine mail ile raporlandırılarak anında gönderilir.

2. Departman sorumluları derhal geri telefon araması yaparak talebi, ihtiyacı doğrular ve gerekli bilgilendirme ile talep edilen hizmeti sağlar ve/veya temin programını yaparak müşteri bilgilendirmesini gerçekleştirir,

3. Sistem yöneticileri ilgili kayıt numaraları üzerinden günlük olarak müşteri talepleri, verilen hizmet detayları ve yapılan hizmet programlarını takip ederler.

4. Talep edilen hizmetin tamamlanması ile ilgili Kayıt Numarası kapatılır.

5. Kapatılmış Kayıt Numaralarını Call Center tekrar arayarak verilen hizmetin yeterli olup olmadığını ve müşterimizin yeni bir hizmet kaydı açılmasını talep edip etmediğini sorgular,

6. Call Center haftalık programda düzenli olarak kayıt sahibi müşterileri arayarak verilen hizmet kalitesinin kontrolü amaçlı kısa bir müşteri memnuniyeti anketi yapar.

Bu sistem üzerinden ayrıca BOREAS şirket metrikleri (KPR) oluşturularak (Talepleri cevaplama süresi, arıza bildirimine teknisyen gönderme - ulaşma süresi, en geç 24 saat içerisinde arızaya ilk gidildiğinde tamamlanma oranı, müşteri memnuniyet oranı vb) ölçümlendirilerek kayıt altına alınır ve hizmet kalitesi geliştirilir.

Hizmet kalitesinin tam ve performanslı kontrolü için SSH tüm ihtiyaçların ve taleplerin müşterilerimiz tarafından bu sistem üzerinden yapılması esastır.