BOREAS KLİMA ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ

KALİTE POLİTİKASI

Boreas Klima, tüm çalışanlarının ortak katılım ve çabalarıyla katma değer yaratmak üzere hizmet sunduğu iş ortaklarının memnuniyetini sağlamak amacıyla, Entegre Yönetim Sistemi Kalite Politikasını (ISO 9001,OHSAS 18001 ve ISO 14001) aşağıdaki şekilde belirlemiştir ve gereklerini yerine getirmeyi taahhüt etmektedir;

MİSYONUMUZ

Çevre, insan sağlığı, güvenliği ve sosyal değerlere zarar vermeden, yasalara, mevzuatlara tavizsiz uyarak üretim yapmak, paydaşlarımızın, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin mutluluğunu temin ederek, havalandırma, soğutma ve iklimlendirme sektöründe zirvede yer alan bir dünya markası olmak.

VİZYONUMUZ

Müşterilerimiz ile sürekli ilişki kurarak ihtiyaçların tespitini yapmak ve amaca yönelik olan teknoloji üretimini bu temel üzerinde kurmaktır. Artan üretim hacmi ile Klima Santrali üretimi konusunda uygun fiyat yapısı ve yüksek kalite anlayışı ile üretim yapmak ve sürdürülebilir büyüme ve kalıcı avantajlar yaratmaktır.

HEDEFİMİZ

Operasyonel Mükemmellik

Boreas klima, her müşterisi için değer yaratmak ve müşterilerinin beklentilerinin ötesinde kaliteli hizmetler sunmak amacı ile "Müşteri Memnuniyetini" en üst seviyede tutmayı kendisine hedef edinmiştir. Müşteri odaklı çalışma prensibi ilke edinerek çalışmalarını sürdürmektedir.

DEĞERLERİMİZ

İnsana Yatırım

Boreas klima, en önemli değerinin insan kaynağı olduğunun bilincindedir. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tehlikeleri hassasiyetle izleyip, riskleri değerlendirip bunları en aza indirmek için gerekli tedbirleri alır. Yüksek yetkinliklerde çalışanları istihdam ederek ve çalışanlarına sürekli yatırım yaparak çalışan kalitesini en üst seviyede tutar.

Çevreye Saygı

Boreas klima, üretimin ilk aşamasından tüketiciye varıncaya kadar geçen her aşamada çevresel etkileri dikkate alarak sürdürülebilir kalkınmayı hedefler.

Sürekli Gelişim

Boreas klima, çalışanlarına, teknolojiye, çevreye, iş sağlığı ve iş güvenliğine ve iş süreçlerine yaptığı yatırımlar ve düzenli iç denetimlerle sürekli gelişmeyi mümkün kılar. Sürekli gelişim için yeni projeler yaratır, hayata geçirir; müşteri şikâyetlerini süreç gelişimine yardımcı bir araç olarak kullanır.

Bilgi Üretimi

Geleceğin bilgi toplumu olmaktan geçtiğinin inancıyla bilgi birikimini fayda ve değere dönüştürerek sürekli iş geliştiren bir kurumuz.